Dnes jsou na pitnou vodu kladeny stále vyšší nároky. Existuje mnoho způsobů jak vyrobit kvalitní pitnou vodu a zejména jak ji desinfikovat. Surová voda často obsahuje různé stupně biologického zněčištění, proto je nutné vodu vyčistit. Volba způsobu desinfekce je závislá na požadavcích na čistotu vody. Pokud vodu znečištěnou biologickými či choroboplodnými zárodky chceme pít, musíme usmrtit tyto nežádoucí živé organismy.

          Nejčastěji využívaným způsobem desinfekce vody, která je určená pro zásobování domácností, je použít dávkování chemikálií na bázi chloru. Bohužel často má aplikace těchto chemikálií dopad na zdraví a život jak lidí, tak i zvířat, ale často se o těchto problémech nemluví, i když jsou veřejně známy.

          Na našich stránkách doporučujeme desinfekci vody pomocí paprsků ultrafialového záření. Vše je založeno na vědění, že UV záření, neboli ultrafialová část spektra, má schopnost usmrtit mikroorganismy s 99,9% účinností.

         Účinky UV záření na mikroorganismy, jako jsou bakterie, plísně a viry jsou lidstvu známé více než 100 let. V současné době se UV záření velmi často využívá z následujících důvodů:

  • díky vysokým koncentracím škodlivých látek ve vodě a desinfekcí vody používáním chemických přípravků vede k tvorbě toxických látek v upravené vodě, které jsou ovšem nežádoucí
  • voda desinfikovaná chemickými přípravky bohužel získává nežádoucí chuťové a pachové prvky
  • se zvyšováním potřeby desinfekce vody se snižuje odolnost lidské populace, ale na druhou stranu dochází ke zvyšování odolnosti nebezpečných organismů, které potřebujeme odstranit dnešními desinfekčními metodami a organismy odpadních vod také ovlivňují v negativním smyslu každou ze složek životního prostředí

       UV záření má oproti čištění vody chemickými prostředky mnoho výhod. Lampy se zářivkami poskytujícími UV záření se snadno instalují a udržují. I jejich provoz je takřka bez obsluhy. U těchto zařízení je snadné kontrolovat přesnost funkce zařízení a požadované účinnosti a jsou šetrnější k životnímu prostředí než chemikálie. Jejich používáním nedochází k vytváření nebezpečných vedlejších produktů jako při desinfekci. Stejně tak nemění chuť a vůni vody.

  • UV záření působí na strukturu DNA organismů, čímž vyvolá určité změny a organismus usmrtí. Voda je obvykle hnána křemennou trubicí, kolem které jsou uspořádány UV zářiče. UV lampy poskytují ultaafialové záření o délce 267 nm, které jak již bylo řečeno, zabíjí bakterie, viry, poškozuje jejich strukturu DNA a tím znemožní jejich rozmnožování.
  • Samotná UV lampa je umístěna v kovovém obalu, který při použití UV lampy zabrání úniku ultrafialového záření. Samotné zařízení je při provozu neškodné, bezpečné a jedná se o velmi levný a moderní způsob desinfikování vody jak v malé míře v domácnostech, tak i ve větším měřítku v průmyslu.Samotné zařízení UV lamp umisťujeme na vstup, nebo-li přívod vody do objektu, ať už domu, bytu nebo průmyslového objektu, čímž je zaručená desinfekce vody pro celý areál. UV lampy se montují za úpravnu vody, jako konečný prvek úpravy vody. Jelikož je stále na prvním místě bezpečnost, jsou UV lampy zárukou jistoty, která je ověřena již celými 90 lety používáním této technologie.
  • Vodu vstupující do samotného zařízení doporučujeme přivádět přes filtr mechanických nečistot s filtrační vložkou 1 nebo 5 μm, která ochrání před nerozpuštěnými látkami a drobnými pevnými částmi vnitřní součásti zařízení. Tím je docíleno i snížení rizika přilnutí drobných částic s bakteriemi k mechanickým součástem a tím zabránění ozáření a jejich 100% vyhubení.

Nabídku UV lamp naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz

Copyright © 2013. All Rights Reserved.